Multimediální tvorba, snová práce s maturitou bez matiky

Multimediální tvorba je moderní kreativní obor s velkou budoucností, která přináší snovou práci. Studium tohoto oboru umožňuje studentům zapojit své tvůrčí schopnosti, jež po absolvování školy mohou uplatnit při produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové animace, statické i animované prostorové reality, tvorbě filmových klipů, webových stránek, tiskových materiálů a multimediálních výukových prezentací. Kde však takový výjimečný obor studovat?

Studijní obor Multimediální tvorba na střední škole cestovního ruchu

Nejen pražským doporučujeme studium oboru Multimediální tvorba na střední škole cestovního ruchu ARCUS, kde je toto čtyřleté denní studium ukončeno maturitní zkouškou bez matiky. Studium se zaměřuje na vzdělávání těchto vyučovaných předmětů: výtvarná tvorba, prostorová tvorba, multimediální technologie, digitální fotografie, animace, tvorba a správa webových stránek, design, AutoCAD, managment a marketing. V rámci svého studia se studenti věnují i výuce 2 jazyků, z nichž si mohou vybrat (na výběr mají mezi angličtinou, němčinou, španělštinou, francouzštinou a ruštinou) a v průběhu studia mohou dokonce získat také certifikát z anglického jazyka - FCE, CAE. Škola spolupracuje s jazykovou agenturou British Council. Výuku zajišťují špičkoví interní i externí odborníci z praxe a vysokých škol.

ARCUS dává vždycky něco navíc

Ptáte se, proč studovat multimediální tvorbu zrovna na této škole? Je proto mnoho důvodů. Je to třeba proto, že všichni noví žáci ke studiu dostanou nový iPad mini, i proto, že zde probíhá interaktivní moderní a velmi atraktivní výuka. V rámci svého studia žáci vedou skutečnou firmu, pro niž vytváří reklamní spoty, grafické návrhy na katalogy a další propagační materiály. A pozor, není to zadarmo! Z veškeré činnosti mají i vlastní finanční prospěch. Ve škole jsou moderní počítačové učebny a ateliér. Dětem škola poskytuje sešity a učebnice, a dále pak i nadstandardní výuku základních předmětů, jakými třeba jsou výtvarná tvorba, multimediální technologie, digitální fotografie a animace, tvorba a správa webových stránek atd. Mimo jiné škola ARCUS pořádá rovněž jazykové a poznávací pobyty v zahraničí, lyžařské výcvikové kurzy, výtvarné a zeměpisné exkurze a praktická cvičení. Studenti mají ve škole k dispozici sportovní areál, plně vybavenou tělocvičnu, scannery, barevné tiskárny, videokamery i digitální fotoaparáty. Mimopražským studentům je nabídnuto ubytování.

Co po skončení studia?

Po absolvování oboru multimediální tvorba může absolvent pokračovat ve svém vzdělávání na vysoké škole. Pokud však již dál jít nechce, může pracovat jako grafik, pomocný kameraman, specialista primárního videozáznamu, vrchní osvětlovač, švenkr, snímač triků, promítač, režisér, asistent režie, inspicient, zvukař, mistr zvuku, osvětlovač, mistr osvětlení, specialista videozáznamu, produkční, programový a kulturně výchovný pracovník, fotograf, marketingový odborník, programátor, webmaster, pracovník v reklamní agentuře a podobně. Multimediální tvorba je prostě obor, který baví a nabízí neuvěřitelnou škálu možností. Zaujala vás tato forma studia? Je právě toto směr, kterým byste chtěli jít? Tak podejte přihlášku a zvládněte talentové zkoušky, které jsou součástí přijímacího řízení. Škola přijímá nové studenty na jejich základě, a pak také podle výsledků dosažených na základní škole v průběhu 7. a 8. ročníku. Po přijetí na vás čeká obor, který vás bude bavit a po jeho absolvování skvělá budoucnost.