Říkanky o ročních dobách

Podzim

Na obloze tiše čtu si: na jih odlétají husy. Na zahradě za úvozem jablíčka už zvoní o zem. Na polích podzim hospodaří, k večeru si mlhu vaří. Autor: Jiří...