Dětské A Lidové Písničky

Jak rozmluvit dítě? Zpívejte si s ním!

Pokud své dítko pravidelně uspáváte ukolébavkou a během dne mu pobrukujete jednoduché melodie, děláte dobře. V opačném případě s notováním začněte – zpěv má na vývoj velmi pozitivní vliv a v některých oblastech ho dokáže výrazně urychlit. Zpívat by měly především rodiče dětí, které mají problém s...

Travička zelená

Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina, jak jen z jara začne pučit, nechci já se doma mučit, travička zelená, to je moje peřina. Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina, když si smyslím na ni sednu, když si smyslím na ni lehnu, travička zelená, to je...

Ach synku, synku

Ach, synku, synku doma-li jsi ? tatíček se ptá, oral-li jsi ? Oral jsem, oral, ale málo, kolečko se mně polámalo. Oral jsem, oral, cestu bílou, kudy jsem chodíval za svou...

Andulka Šafářová

Andulko šafářova, husičky nemáš doma ! Husy jsou v ječmeně, Andulko, vyžeň je ! Vyžeň je v ječmene ven dřív, než bude bílej den. Já bych je ven vyhnala, jen dybych se nebála. Paňmáma lehce spí, jak se hnu, všecko ví ! Já nesmím z komůrky ven dřív, než bude bílej...

A já sám

A já sám, dycky sám, svy koníčky okšíruju, a já sám, dycky sám, svy koníčky očesám. Svy koníčky okšíruju,hezké děvče pomiluju, a já sám, dycky sám, svy koníčky...

Holka modrooká

Holka modrooká nesedávej u potoka, Holka modrooká nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká nesedávej tam. Holka modrooká nesedávej u potoka, Holka modrooká nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká nesedávej...

Červená, modrá, fiala

Červená, modrá, fiala,fiala kdes ji, má milá, trhala ? Trhala jsem ji v zahrádce, zabolelo mne mé srdce. Zelené, bílé ořeší, ach, kdo mé srdce potěší ? Zarmoutil mně ho ledakdo, ale potěšit nemá...

Já do lesa nepojedu

Já do lesa nepojedu, já do lesa nepudu, kdyby na mě hajný přišel, on by mi vzal sekyru. Sekyra je za dva zlatý a topůrko za tolar, kdyby na mě hajný přišel, on by mi to všecko...

Chytila jsem na pasece žížalu

Chytila jsem na pasece žížalu, žížalu, žížalu, to protože utíkala pomalu velmi pomalu. Chytila jsi na pa sece žížalu, žížalu, žížalu, to proto že utíkala pomalu, velmi pomalu. Škoda že se s ní z očí do očí, nedomluvím zda se ochočí. Že mi nepoví z oka do oka, chceli zůstat i vbudoucnu divoká. Žížale jsem...