Logopedické Říkanky

Říkanky k procvičování určitých hlásek

Procvičte si s dětmi hlásky, které jim jdou špatně vyslovovat, pomocí jednoduchých básniček. Určitě je to bude bavit více, než pouhé odříkávání slov. Hláska C Cinká Ovce cinká na louce, vodu pije v potoce. Cinká ovce na lávce, cinká jako v pohádce. Metelice O vánocích metelice pocáká nám okenice. O vánocích v...

Byl jeden Řek

Byl jeden Řek, a ten mi řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, a že nevím, kolik je v Řecku řeckých...

Ch: Chechtavá

Chacha, chacha, chichu, chichu, copak je ti, Honzo, k smíchu? Jakpak bych se nechechtal, když mě táta polechtal. Polechtal mne na zádech, smíchem sotva chytám...