První pohádka

Princeznička na bále poztrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: "Honzíku, máš namále, přines nám ty korále!" Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů. Vysypal je před krále: "Nesu vám ty korále, větší už tam neměli, ty snědli už v neděli." Autor: František...

Malá pohádka o řepě

Dědek řepu nasadil, u pole se posadil, čekal, čekal, mráz ho lekal, sluníčka se bál, dešti jenom lál. Bez večeře, bez oběda, čeká dědeček, najednou se hlína zvedá, roste kopeček.   "Bábo, roste řepa!" "Dědku, ty mě šidí!" "Bábo, což si slepá?" "Prosím tě, co vidíš?"   Zavolali vnučku, vnučka...

Kuře a obilí

Jak to bylo pohádko? Zabloudilo kuřátko. Za zahradou mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí, bude večer za chvíli. Povezte mi, bílé ovsy, kudy vede cesta do vsi? Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene. Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Pověz, milí ječmínku, jak mám najít...

Osel

Kam, oslíku? - Z Kolína? Nesu pytel do mlýna. Klopýtám s ním trním, hložím, oddychnu si, až jej složím. Autor: Josef...

Opice

Cirkus přijel, sousedé, z Prahy po železné dráze. Opičák vám předvede taneční krok na provaze. Autor: Josef...

Křeček

Hleďme, hleďme pana křečka! Bál se, kterak zimu přečká. Dobře, dobře se mu daří. Veze pytel na trakaři. Autor: Josef...