Therapy Center Praha: Místo, kde se ženy a dívky rozvíjí

Zdá se vám, že v poslední době příliš nezvládáte stres? Valí se toho na vás příliš a ztrácíte vnitřní rovnováhu? Anebo vás trápí nízké sebevědomí, což se negativně projevuje ve vašem pracovním životě? Neklesejte na mysli a obraťte se na někoho, kdo vám pomůže. V zámoří je naprosto běžné, že se lidé obrací na psychoterapeuty. Trend se samozřejmě dostal i k nám a v Praze funguje Therapy Center – první společnost, která se zabývá profesionálním rozvojem žen a dívek, a to od období rané adolescence. Psychoterapie Praha by vás měla zajímat i z důvodu osobního rozvoje. Podrobnosti vám prozradíme v tomto článku! Therapy Center je určenou pouze pro ženy a dívky. V příjemném prostředí pracují kvalifikované konzultantky, které ke všem klientkám přistupují individuálně. Disponují patřičnou kvalifikací a zkušenostmi, vždy se chovají profesionálně a v průběhu koučovacího rozhovoru používají různé techniky z mnoha terapeutických oborů (např. Gestalt přístup, nonverbální komunikace, bodyterapie, rodinné konstelace apod.). Jedná se o akreditované koučky, pro které je prioritou osobní rozvoj klientek. Během konzultací budete řešit vaše konkrétní problém a zároveň se dotknete i několika hlavních bodů – navrácení vnitřní rovnováhy a sebevědomí, umění sebeprosazení a cílený osobní růst. Zlepšením v těchto oblastech dosáhnete celkového zlepšení kvality života. V úvodu jsme zmínili, že osobní rozvoj v Therapy Center je vhodný i pro mladší klientky. Psychoterapií se mohou účastnit dívky ve věku od 10 let. Pokud máte pocit, že je vaše dítě talentované a ráda byste jej rozvíjela správným směrem, zkušené konzultantky vám rády pomohou. Osobní rozvoj je vhodný také z důvodu prevence proti šikaně, odbourání strachu z autorit, lepší navazování vztahů apod. Bližší informace o psychoterapii a osobním rozvoj pro ženy a dívky najdete na www.terapie-zeny-divky.cz.

Publikováno: 18. 04. 2016

Kategorie: Zdraví a krása

Autor: Alena Pánková