Jak rozmluvit dítě? Zpívejte si s ním!

Pokud své dítko pravidelně uspáváte ukolébavkou a během dne mu pobrukujete jednoduché melodie, děláte dobře. V opačném případě s notováním začněte – zpěv má na vývoj velmi pozitivní vliv a v některých oblastech ho dokáže výrazně urychlit. Zpívat by měly především rodiče dětí, které mají problém s řečí. Máte-li pocit, že je vaše dítko poněkud pozadu, můžete mu rozvoj řečového a komunikačního centra usnadnit právě hudbou – ovšem nikoliv reprodukovanou. Mnohem mocnější nástroj je váš hlas, a to bez ohledu na to, zda zpíváte čistě, nebo falešně. Pokud neznáte slova, vezměte si na pomoc si online zpěvník, kde najdete také akordy.

Zpěv má více modulačních faktorů než řeč

V době, kdy ještě dítě samo nemluví, si řeč osvojuje napodobováním ostatních. Spíše než slova přitom vnímá melodii, intonaci a rytmus. Odborníci hovoří o tzv. modulačních faktorech řeči – výška, síla, barva, tempo... Proto mají dětské písničky a říkanky takovou moc – právě v nich je zastoupeno nejvíce modulačních faktorů. Zpěv je pro rozvoj řeči nenahraditelný, i když zrovna zpíváte píseň ze dvou tónů. Jednodušší dětské písně jsou v útlém věku paradoxně lepší.

Když budete dítěti zpívat již od útlého věku, vybuduje si k hudbě pozitivní vztah. A pravděpodobně bude chtít hrát na hudební nástroj.

Pokud zpěv není vaší silnou stránkou, nic si z toho nedělejte. Fakt, že zpíváte falešně, nehraje žádnou roli. Děti své rodiče milují bezvýhradně a jsou vděčné za jakoukoliv společnou aktivitu. Navíc – mnohem důležitější než melodie jsou tempo a rytmus.

Stop hluku, zelená hudbě

Žijeme v době, kdy nás obklopuje mnohem více zdrojů hluku než v minulosti. Mnohé z těchto zdrojů si vytváříme sami – posloucháme rádio, jako kulisu pouštíme televizi... Na zpěv se bohužel zapomíná, nebo na něj zkrátka „není čas“. Což je velká škoda, protože v prostředí plném hluků se dítěti obtížně učí rozeznávat kvalitu zvuků. Raději než dítěti reprodukovat hudbu přes hi-fi, televizi či tablet, jsou mnohem lepší živé akordy a texty. Co na tom, že nejste profesionální hudebník, ty nejjednodušší lidové písně určitě zvládnete zahrát. Texty českých u zahraničních písní pro menší i větší děti, akordy a spoustu zajímavostí najdete například na webu spisnickou.cz.

Publikováno: 30. 07. 2019

Kategorie: Dětské a lidové písničky

Autor: Alena Pánková