Dejte dětem pevné základy angličtiny – přihlaste je do anglické školky!

Cizí jazyk otevírá bránu do světa nových možností, ale není předškolní období příliš brzy? Děti přece mají plnou hlavu jiných věcí a beztak by je další řeč zbytečně zatěžovala – vždyť kolikrát ani neumí dobře svou mateřštinu... Pokud jste na vážkách a „bije“ se to ve vás, protože na jednu stranu chcete, aby se potomek dostal do kontaktu s angličtinou co nejdříve, ale nechcete, aby měl hlavu jako balón, buďte v klidu. Dětský mozek je jako houba a hravě absorbuje všechny nové informace! Odborná veřejnost se dlouhá léta přela, zda je výuka angličtiny u dětí v předškolním věku ku prospěchu. V posledních letech se na základě výsledků mnoha nezávislých studií vesměs shoduje. S druhým jazykem je naopak vhodné přijít do styku již v útlém věku. Zdaleka nejlepší je výuka v přirozeném – dvojjazyčném prostředí. Ale kolik dětí má rodiče různé národnosti? Většině rodičů proto zbývá jediné řešení – anglická školka.

Jak to chodí v anglické školce?

Pohráváte si s myšlenkou, že své dítě přihlásíte do anglické školky, ale netušíte, v jakém duchu se nese rozvoj jazykového potenciálu? Jako reprezentativní příklad můžeme uvést Maxíkovu školku a jesle. Známá anglická školka v Praze momentálně slaví desetileté výročí (byla otevřena v roce 2008/2009) a dochází do ní děti ve věku od 12 měsíců do 7 let. Výuka probíhá v angličtině a děti se stejně jako v "obyčejných" školkách účastní nejrůznějších akcí, výletů apod. Kromě pražských poboček působí mateřská školka v Kladně, Bašti a Velkých Přílepech.

Děti se v anglické školce skvěle baví. Během celého "vyučování" přichází do kontaktu s angličtinou. | Foto: jazykova-skolka.cz

Individuální přístup kvalifikovaných učitelek, mezi kterými nechybí rodilé mluvčí, vede k rychlému rozvoji druhého jazyku, při čemž složení tématických okruhů i pohybových a uměleckých aktivit odpovídá Rámcovému výchovně-vzdělávacímu programu. Specialitou je aktivita MaxClever, která spočívá v souboru technik a cvičení pro zvýšení intelektových schopností předškoláků. Za unikátním programem stojí odborníci z Dětské Mensy ČR a Centra nadání, o.s. Pokud vás Maxikova školka zaujala a chcete se dozvědět více, pokračujte na www.jazykova-skolka.cz.

Publikováno: 23. 04. 2019

Kategorie: Děti a rodina

Autor: Alena Pánková