Pohádky

Pohádky

Pohádky, někdy též označovány jako báchorky, jsou prozaickým žánrem lidové slovesnosti. Většinou se jedná o krátký epický příběh, ve kterém se objevuje pohádková fantazie. Vystupují zde nadpřirozené bytosti, ožívají předměty, zvířátka mluví lidskou řečí a jiné a dobro vítězí nad zlem.

Pohádky psalo a stále píše mnoho autorů. Mezi tradiční české pohádkáře patří třeba Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Jan Drda, Josef Čapek a další.

Proč vyprávět, číst dětem pohádky? Při vyprávění, čtení pohádek si dítka procvičují jazyk a slovní zásobu, poslechové dovednosti, paměť, fantazii a jiné dovednosti.

****************

Vyprávěj, čti pohádky

Kuře a obilí

Malá pohádka o řepě

O dvou nespokojených myškách

Perníková chaloupka

První pohádka